Alina Siemieniuk-Rassmus

Lokalizacja

ul. Kilińskiego 7/B, 80-452 Gdańsk

Kontakt e-mail

gdansk7@komornik.pl

Godziny pracy kancelarii

Pon: 11:00 – 17:00, Wt-Czw: 10:00 – 14:00,
Pt: 07:30 – 12:00

Witamy na stronie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku

Aliny Siemieniuk-Rassmus

Komornicy sądowi są funkcjonariuszami publicznymi działającymi na podstawie orzeczeń sądowych. Ich głównym zadaniem jest uzyskanie należności z majątku dłużnika na rzecz wierzyciela. Postępowania egzekucyjne dzielą się na pieniężne i niepieniężne.

Zabezpieczenie

spadków

Roszczenia pieniężne

i niepieniężne

Poszukiwanie majątku

dłużnika

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku

Alina Siemieniuk-Rassmus

Kancelaria Komornicza nr XV w Gdańsku, przy ulicy Kilińskiego 7/B. Czyli organ egzekucyjny, działający na obszarze właściwości Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, obejmujący określoną listę ulic. Interesantów przyjmuję w poniedziałki w godzinach 11:00-14:00. Pełne godziny urzędowania Kancelarii oraz resztę szczegółowych informacji znajdziesz poniżej.

Systemy Informacyjne

Systemy usprawniające egzekucję

W ramach obsługi korzystamy z następujących systemów ułatwiających współpracę komornika z wierzycielem, w celu uzyskania potrzebnych informacji na temat dłużnika:

Komornik sądowy Gdańsk

Zakres moich działań

01.

Zabezpieczenie spadków

Gdy z jakiejkolwiek przyczyny grozi naruszenie rzeczy lub praw pozostałych po spadkodawcy, zwłaszcza przez usunięcie, uszkodzenie, zniszczenie lub nieusprawiedliwione rozporządzenie.

02.

Roszczenia pieniężne i niepieniężne

Dochodzenie roszczeń majątkowych oraz niemajątkowych z zakresu praw stanu np. ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa, macierzyństwa, o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa.

03.

Poszukiwanie majątku dłużnika

Usługa poszukiwania majątku dłużnika ma na celu wykrycie niestwierdzonych składników majątku i w efekcie możliwie najszybsze zaspokojenie Państwa roszczeń.

Egzekucje komornicze gdańsk

Organy sprawiedliwości

Linki zewnętrzne do portali najważniejszych organów sprawiedliwości w Polsce oraz w Gdańsku. Przejdź do wybranej witryny, klikając w box z prawej strony.

Licytacje komornicze Gdańsk

Ostatnie licytacje

Skontaktuj się

Godziny urzędowania Kancelarii

Kancelaria Komornicza nr XV w Gdańsku czynna jest w godzinach: pn. 11:00-17:00, wt.-czw. 10:00-14:00 oraz pt. 07:30-12:00. Zadzwoń na nr. tel. (+48) 507 223 147 lub skontaktuj się mailowo: gdansk7@komornik.pl

Umów się

Przyjmowanie interesantów

Komornik przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 11:00 – 14:00 w Kancelarii Komorniczej nr XV w Gdańsku, ul. Kilińskiego 7/B.