Informacja dla wierzycieli

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018r., poz. 771 z późn. zm.) wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:

1) o egzekucję z nieruchomości;
2) o wydanie nieruchomości;
3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
4) o opróżnienie pomieszczeń,  w tym lokali mieszkalnych, z osób i rzeczy;
5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o komornikach sądowych – wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

Właściwość

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018r., poz. 771 z późn. zm.) komornik działa na obszarze swojego rewiru, z uwzględnieniem art. 10.

Natomiast, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o komornikach sądowych rewirem komorniczym jest obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym działa komornik sądowy. W przypadku Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Aliny Siemieniuk-Rassmus rewirem jest obszar właściwości Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, który jest właściwy dla następującego obszaru wymienionego w zakładce „wykaz ulic rewiru w Gdańsku”.

Prawa ustanowione są dla sprawiedliwych nie dlatego, by nie popełniali nieprawości, lecz by jej nie doznawali.

Epikur

Skontaktuj się

Godziny urzędowania Kancelarii

Kancelaria Komornicza nr XV w Gdańsku czynna jest w godzinach: pn. 11:00-17:00, wt. 11:00-14:00, śr.-czw. 10:00-14:00 oraz pt. 07:30-12:00. Zadzwoń na nr. tel. (+48) 510-920-585 lub skontaktuj się mailowo: gdansk7@komornik.pl

Umów się

Przyjmowanie interesantów

Komornik przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 11:00 – 14:00 w Kancelarii Komorniczej nr XV w Gdańsku, ul. Kilińskiego 7/B.