Alina Siemieniuk-Rassmus

Lokalizacja

ul. Kilińskiego 7/B, 80-452 Gdańsk

Kontakt e-mail

gdansk7@komornik.pl

Godziny pracy kancelarii

Pon: 11:00 – 17:00, Wt-Czw: 10:00 – 14:00,
Pt: 07:30 – 12:00

Prawa ustanowione są dla sprawiedliwych nie dlatego, by nie popełniali nieprawości, lecz by jej nie doznawali.

Epikur

Skontaktuj się

Godziny urzędowania Kancelarii

Kancelaria Komornicza nr XV w Gdańsku czynna jest w godzinach: pn. 11:00-17:00, wt. 11:00-14:00, śr.-czw. 10:00-14:00 oraz pt. 07:30-12:00. Zadzwoń na nr. tel. (+48) 510-920-585 lub skontaktuj się mailowo: gdansk7@komornik.pl

Umów się

Przyjmowanie interesantów

Komornik przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 11:00 – 14:00 w Kancelarii Komorniczej nr XV w Gdańsku, ul. Kilińskiego 7/B.

Właściwość – Komornik Sądowy Gdańsk-Północ – Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Wybór komornika sądowego to decyzja o istotnych konsekwencjach dla procesu egzekucyjnego. W szczególności, gdy sprawa dotyczy obszaru Gdańska-Północ przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, znaczenie właściwości terytorialnej komornika wzrasta. To właśnie na tych kwestiach skupi się niniejszy artykuł, przechodząc przez wybór odpowiedniego komornika, znaczenie właściwości terytorialnej dla wierzycieli aż po praktyczne aspekty współpracy i rolę sądu rejonowego w nadzorze nad działalnością komorniczą.

Jak wybrać komornika działającego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku?

Jaki jest obszar właściwości Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku?

Obszar właściwości Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku wyznaczony jest na podstawie podziału administracyjnego i obejmuje część miasta Gdańska m.in. od granicy z Sopotem i Chwaszczynem, w tym osiedla takie jak Oliwa, Żabianka czy Przymorze. Właściwość ta determinuje, którzy komornicy sądowi przyjmują sprawy z danego obszaru. Właściwość sądu rejonowego określa rewir komornika i wskazuje granice, w jakich komornik może prowadzić czynności egzekucyjne.

Na jakie kryteria należy zwracać uwagę wybierając komornika?

Wybór komornika sądowego nie powinien być przypadkowy. Ważne jest zwrócenie uwagi na doświadczenie komornika w prowadzeniu spraw, jak również na lokalizację kancelarii komorniczej, która może ułatwić bezpośredni kontakt z dłużnikiem. Ponadto, warto sprawdzić opinie na temat pracy danej kancelarii komorniczej oraz indywidualne podejście komornika do klienta i sprawnie prowadzonej egzekucji. Ważny jest skład osobowy kancelarii, w tym ilu jest tam zatrudnionych asesorów.

Czy mogę wybrać dowolnego komornika przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku?

Warto wiedzieć, że wierzyciel ma prawo wyboru komornika na podstawie ustawy o komornikach sądowych, lecz musi uwzględnić właściwość terytorialną. Konkretnie, choć wybór nie jest ograniczony do jednej osoby, komornik działający przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku musi posiadać obszar właściwości zgodny z miejscem zamieszkania dłużnika lub miejscem położenia nieruchomości.

Znaczenie właściwości terytorialnej komorników dla wierzycieli

Jak właściwość terytorialna wpływa na proces egzekucji?

Właściwość terytorialna komornika ma bezpośredni wpływ na proces egzekucji, ponieważ determinuje ona, gdzie komornik ma prawo do podejmowania czynności egzekucyjnych. Przepisy precyzują, że czynności te muszą być realizowane w granicach terytorialnych właściwości komornika, co oznacza, że wybór komornika spoza właściwości może spowodować niepotrzebne opóźnienia w procesie egzekucyjnym.

Dlaczego wierzyciel powinien znać właściwość terytorialną komornika?

Znajomość właściwości terytorialnej komornika jest kluczowa dla wierzyciela, ponieważ umożliwia ona skuteczniejsze przeprowadzenie procesu egzekucyjnego. Wybranie komornika z obszaru właściwości sądu rejonowego, w którym znajduje się nieruchomość dłużnika lub gdzie dłużnik ma swoje miejsca zamieszkania, gwarantuje, że czynności egzekucyjne będą przeprowadzane bez zbędnych przeszkód.

Zmiana komornika – jakie przepisy regulują kwestię właściwości?

Zmiana komornika jest możliwa, lecz podlega określonym przepisom prawa. Zgodnie z ustawami o komornikach sądowych, wierzyciel może złożyć oświadczenie o wyborze innego komornika, jednak nowo wybrany komornik również musi posiadać właściwość terytorialną odpowiadającą miejscu zamieszkania dłużnika lub miejscu położenia nieruchomości. To zabezpiecza proces egzekucyjny przed próbami obejścia prawa poprzez wybieranie komorników z odległych obszarów.

Komornik Gdańsk. Praktyczne aspekty współpracy z komornikiem przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku

Jak skontaktować się z kancelarią komorniczą w Gdańsku?

Kontakt z kancelarią komorniczą w Gdańsku najczęściej możliwy jest telefonicznie lub mailowo. Wiele kancelarii udostępnia również formularze kontaktowe na swoich stronach internetowych. Osobista wizyta w kancelarii jest możliwa bez umawiania w godzinach otwarcia kancelarii dla interesantów, które są zazwyczaj podawane na stronach internetowych kancelarii. Rozmowa bezpośrednio z komornikiem jest możliwa w dni przyjęć interesantów przez komornika, które też są ogłaszane na stronie kancelarii oraz sądu rejonowego, przy którym komornik działa.

Czego mogę oczekiwać od komornika sądowego w kontekście obsługi sprawy?

Od komornika sądowego należy oczekiwać profesjonalizmu, rzetelnego informowania o przebiegu sprawy oraz terminowego wykonywania czynności egzekucyjnych. Komornik powinien również być dostępny do kontaktu i gotowy do udzielania odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące prowadzonej egzekucji. Prawo również zapewnia prawo do wglądu w akta sprawy oraz do otrzymywania kopii dokumentów na wniosek wierzyciela. Należy pamiętać jednak, że komornik nie udziela porad prawnych.

Jak przebiega proces egzekucji prowadzonej przez komornika sądowego?

Proces egzekucji rozpoczyna się od złożenia wniosku egzekucyjnego wraz z tytułem wykonawczym do komornika. Jeśli wniosek spełnia wymogi formalne, komornik przystępuje do czynności egzekucyjnych, które mogą obejmować zajęcie wynagrodzenia, kont bankowych czy nieruchomości. Komornik dąży do jak najszybszego zaspokojenia roszczeń wierzyciela, jednocześnie szanując prawa dłużnika.

Wpływ obszaru właściwości na dostępność usług komorniczych

Czym różni się właściwość terytorialna komorników w różnych rejonach Gdańska?

Właściwość terytorialna komorników różni się na podstawie geograficznego podziału kompetencji sądów rejonowych. W rejonach takich jak Gdańsk-Północ w Gdańsku, gdzie jest wiele osiedli i rozwiniętych obszarów mieszkaniowych, komornicy mają do czynienia z dużą liczbą spraw. W wyniku tego dostępność usług komorniczych może się różnić w zależności od obciążenia poszczególnych kancelarii sprawami.

Jakie są ograniczenia w wyborze komornika poza obszarem właściwości?

Wybór komornika poza obszarem właściwości jest ograniczony przepisami prawa dotyczącymi właściwości terytorialnej. Generalnie komornik przyjmuje sprawy z zakresu właściwości sądu, przy którym działa. W szczególnych przypadkach komornik może przyjąć sprawę spoza rewiru – jest to uregulowane w przepisach. Są jednak sprawy, w których wierzyciel nie może skierować wniosku do kancelarii spoza właściwości.

Jak wybór komornika z rewiru wpływa na szybkość i skuteczność działań komorniczych?

Wybór kancelarii z rewiru  ma bezpośredni wpływ na szybkość i skuteczność działań komorniczych. Komornicy z dobrą znajomością lokalnego rynku nieruchomości, sytuacji gospodarczej i społecznej są w stanie efektywniej prowadzić egzekucje. Właściwość terytorialna zapewnia, że komornik ma bezpośredni dostęp do dłużnika oraz jego majątku, co znacząco wpływa na szybkość realizacji zobowiązań.

Rola Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku w nadzorze nad działalnością komorników

Jakie są uprawnienia Sądu Rejonowego w kontekście kontroli pracy komorników?

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, podobnie jak inne sądy rejonowe, posiada uprawnienia do nadzorowania pracy komorników działających w jego obszarze właściwości. Nadzór ten obejmuje sprawdzanie legalności przeprowadzanych przez komorników czynności, a także monitorowanie terminowości i rzetelności działań. Sąd ma obowiązek  interweniować w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w pracy komornika.

W jakich sytuacjach można skarżyć działania komornika do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ?

W sytuacjach, gdy działania komornika sądowego budzą wątpliwości, zarówno wierzyciel, jak i dłużnik oraz inni uczestnicy postępowania mają prawo złożyć skargę do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku. Skargi mogą dotyczyć nieprawidłowego działania bądź zaniechania przez komornika określonych czynności. Skarga ma na celu obronę praw oraz prowadzenie postępowania egzekucyjnego przez komornika sądowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.