Dział informacyjny

Przepisy prawne

Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, działającym przy sądzie rejonowym. Czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych wykonuje wyłącznie komornik, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach.


Przy wykonywaniu czynności komornik jest niezawisły i podlega jedynie ustawom i orzeczeniom sądu i Prezesowi Sądu Rejonowego, przy którym działa. Komornik działa z mocy prawa na rzecz obywateli – dąży do tego, aby prawomocne wyroki sądu zostały wykonane, a należne świadczenia otrzymały uprawnione osoby.


Do najważniejszych zadań Komornika obok egzekwowania roszczeń o charakterze cywilnym, należą: sporządzenie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia oraz przeprowadzenie spisu inwentarza.

Ustawa o komornikach sądowych

Kodeks postępowania cywilnego

Ustawa o Kosztach Komorniczych

Pytania i odpowiedzi

Nigdy jeszcze dwa występki nie doprowadziły do jednej sprawiedliwości.

Jack London