Alina Siemieniuk-Rassmus

Lokalizacja

ul. Kilińskiego 7/B, 80-452 Gdańsk

Kontakt e-mail

gdansk7@komornik.pl

Godziny pracy kancelarii

Pon: 11:00 – 17:00, Wt-Czw: 10:00 – 14:00,
Pt: 07:30 – 12:00

Mając na uwadze zmiany w KPC, które wchodzą w życie 1 lipca br., uprzejmie informujemy, że została udostępniona podstrona z pouczeniami, do których odesłanie znajduje się w treści pism komornika.

Pełny adres podstrony to: komornik.pl/pouczenia.
Można również w przeglądarce wpisać skrótowo: komornik.pl/pouczenia.

Alternatywnie można wejść przez stronę główną, następnie zakładka „Zawód Komornika” -> pouczenia.

Kancelaria Komornicza Gdańsk - Komornik sądowy przy sądzie rejonowym Alina Siemieniuk-Rassmus

O kancelarii komorniczej  - komornik sądowy przy sądzie rejonowym Gdańsk-Północ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Alina Siemieniuk-Rassmus jest organem egzekucyjnym działającym na obszarze właściwości Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku.

Personel kancelarii stanowią ludzie posiadający szeroką wiedzę i doświadczenie z zakresu postępowania egzekucyjnego. W kancelarii są zatrudnieni prawnicy:
– 3 asesorów komorniczych z wieloletnim stażem,
– 3 asystenci komornika
oraz pracownicy administracyjno-biurowi.
Wszyscy oni wspomagają pracę komornika. Kancelaria współpracuje z profesjonalnym serwisem informatycznym, który obsługuje kancelarie komornicze na terenie kraju od wielu lat. Przyjęte rozwiązania oraz organizacja pracy pozwalają na prowadzenie postępowań w sposób łączący doświadczenie i wiedzę z dostępnymi rozwiązaniami technicznymi.

Bez względu na to, czy w grę wchodzi egzekucja z nieruchomości, odzyskanie długu z rachunków bankowych, opróżnienie pomieszczeń czy też inna pomoc komornika, jestem do Państwa dyspozycji. Wysyłam do dłużników zawiadomienia sądowe, poprzez różnorodne działania mam możliwość sprawdzić, jak wygląda sytuacja finansowa dłużnika, biorę udział w działaniach związanych z opróżnianiem lokali mieszkalnych i wykonuje inne, podjęte działania leżące w zakresie moich usług.

Lokalizacja kancelarii

Kancelaria komornicza nr XV w Gdańsku znajduje się przy ul. Kilińskiego 7/B. Kancelaria czynna jest w godz.: pn. 11:00 – 17:00, wt.-czw.: 10:00 – 14:00 oraz pt. 07:30 – 12:00.

Komornik Alina Siemieniuk-Rassmus przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 11:00 – 14:00. Zadzwoń na nr. tel. (+48) 507 223 147 lub skontaktuj się mailowo: gdansk7@komornik.pl

mapka
mapa

Czym zajmuje się komornik sądowy?

Komornik sądowy to funkcjonariusz publiczny, który zajmuje się przede wszystkim przeprowadzaniem egzekucji sądowych na mocy prawomocnych tytułów wykonawczych. Jego działalność obejmuje realizację zarówno egzekucji pieniężnych, jak i niepieniężnych, w celu zaspokojenia roszczeń wierzycieli. Komornik ma prawo podejmować różne działania, takie jak zajmowanie wynagrodzenia, konta bankowego czy nieruchomości dłużnika, by zrealizować należności wynikające z tytułu wykonawczego. W praktyce komornik jest też odpowiedzialny za organizowanie i przeprowadzanie licytacji majątku dłużnika, jeśli jest to konieczne do zaspokojenia roszczenia wierzyciela. Ważnym aspektem pracy komornika jest również dbałość o to, aby proces egzekucji przebiegał zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz by prawa dłużnika były odpowiednio chronione. Jako funkcjonariusz publiczny działający przy sądzie rejonowym w Gdańsku, jestem do Państwa usług. W mojej kancelarii komorniczej komornika, położonej przy ul Kilińskiego 7/B, przyjmuję interesantów, zgodnie z wyznaczonym harmonogramem.

Czym są licytacje komornicze w Gdańsku?

Licytacje komornicze w Gdańsku to procedury przeprowadzane przez komorników, polegające na sprzedaży majątku dłużnika w drodze publicznej aukcji. Majątkiem tym mogą być różne dobra, na przykład: nieruchomości, samochody czy inne wartościowe przedmioty, które są sprzedawane w celu pokrycia zaległych długów. Osoby zainteresowane udziałem w licytacji mogą składać oferty kupna, a dobro jest sprzedawane osobie, która zaproponuje najwyższą cenę. Licytacje komornicze są regulowane przepisami prawa i odbywają się na zasadach transparentności, dostępu do informacji oraz równego traktowania wszystkich uczestników. Warto pamiętać, że uczestnictwo w licytacji oraz zakup majątku wiąże się z koniecznością złożenia wadium oraz spełnienia innych wymagań formalnych.

Prawo wyboru komornika - czy można wybrać komornika działającego przy sądzie rejonowym w konkretnym rewirze?

Tak, prawo wyboru komornika w Polsce jest regulowane przez Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawę o komornikach sądowych i egzekucji. Wierzyciel, wnioskując o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, ma możliwość wyboru komornika, jednakże wybór ten jest ograniczony do komorników działających przy sądzie rejonowym, w obwodzie którego znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba dłużnika lub miejsce, gdzie znajduje się jego majątek. Niemniej jednak, w pewnych okolicznościach możliwe jest także skierowanie wniosku do komornika działającego przy innym sądzie rejonowym, jeżeli np. majątek dłużnika znajduje się na terenie innego rejonu. Równocześnie, warto podkreślić, że wybór konkretnego komornika może być podyktowany różnymi czynnikami, takimi jak doświadczenie komornika czy też znajomość lokalnego rynku. Warto jednak pamiętać, że wszyscy komornicy działają na podstawie tych samych przepisów prawnych i stosują jednakowe procedury egzekucyjne, zapewniając realizację zasadniczego celu, jakim jest efektywne przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego.

Kancelaria Komornicza Gdańsk - pomoc dla wierzycieli i dłużników

Kancelaria Komornicza w Gdańsku zapewnia pomoc zarówno dla wierzycieli, jak i dłużników, dbając o sprawiedliwe oraz efektywne przeprowadzanie procesów egzekucyjnych. Dla wierzycieli, kancelaria oferuje kompleksową obsługę w zakresie dochodzenia należności na drodze sądowej, pomagając w procesie odzyskiwania długów od osób prywatnych czy przedsiębiorstw. Dłużnikom, z kolei, kancelaria komornicza proponuje wsparcie i doradztwo w zakresie ochrony ich praw w trakcie trwania postępowania egzekucyjnego oraz może negocjować warunki spłaty zadłużenia. Istotną rolą komornika jest również dbałość o to, aby wszelkie działania były realizowane z pełnym poszanowaniem praw obu stron oraz zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. Kancelaria komornicza stanowi więc most pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem, dbając o prawidłowy przebieg procesu egzekucji i respektowanie praw i obowiązków każdej ze stron.

Roszczenia pieniężne i niepieniężne - jak wygląda postępowanie egzekucyjne?

Postępowanie egzekucyjne w sprawie roszczeń pieniężnych rozpoczyna się od wniesienia przez wierzyciela wniosku egzekucyjnego do komornika, zawierającego między innymi tytuł wykonawczy oraz wskazanie majątku dłużnika. Następnie komornik podejmuje szereg działań zmierzających do zaspokojenia wierzyciela, które mogą obejmować zajęcie wynagrodzenia, kont bankowych czy też innych składników majątkowych dłużnika. W przypadku roszczeń niepieniężnych, postępowanie może obejmować różne formy działań, takie jak na przykład wydanie rzeczy lub przymuszenie do wykonania określonej czynności. Dłużnik ma prawo do ochrony swoich praw, co obejmuje możliwość wniesienia zażalenia na czynności komornika oraz korzystania z przysługujących mu środków ochrony prawnej. Cały proces jest ściśle regulowany prawnie, poprzez przepisy o egzekucji z nieruchomości, by zapewnić sprawiedliwość i zgodność z obowiązującymi normami, a także chronić interesy zarówno wierzyciela, jak i dłużnika.

Należności, długi, obowiązki alimentacyjne - jak wszcząć egzekucję?

Każdego komornika obowiązuje ustawa o komornikach sądowych. Wszelkie więc wykonywane przez nich działania, muszą mieć uzasadnienie. Wykonując swoją pracę, muszę działać zgodnie z przepisami obowiązującej mnie ustawy. Siedziba kancelarii komornika, którą reprezentuje, zawsze dokłada wszelkich starań, aby odzyskać dług dla wierzyciela, wykonując wszelkie możliwe przy tym działania. 

Najczęstsze pytania - skorzystaj z naszej pomocy

 1. Czy mogę samodzielnie zwrócić się do kancelarii komorniczej z wnioskiem o egzekucję należności?

  Tak, wierzyciel, który posiada tytuł wykonawczy, może zwrócić się do kancelarii komorniczej z wnioskiem o wszczęcie egzekucji.

 2. Czy komornik może zająć wszystkie moje dochody i majątek?

  Nie, istnieje wiele elementów majątku i źródeł dochodu, które są wolne od egzekucji, np. środki na koncie bankowym do wysokości równowartości minimalnej pensji.

 3. Czy mogę odwołać się od działania komornika?

  Tak, istnieje możliwość złożenia zażalenia na czynności komornika do sądu, który wydał tytuł wykonawczy.

 4. Czy mogę negocjować z komornikiem warunki spłaty długu?

  W pewnych sytuacjach istnieje możliwość negocjowania warunków spłaty długu, ale to komornik decyduje ostatecznie o ich przyjęciu.

 5. Czy kancelaria komornicza ma prawo egzekwować długi, które są przedawnione?

  Nie, długi, które uległy przedawnieniu, nie podlegają egzekucji komorniczej.

Kancelaria komornicza nr XV w Gdańsku zaprasza

Komornik Gdańsk Alina Siemieniuk - Rassmus

Komornik Gdańsk Północ działający w obszarze właściwości sądu rejonowego Gdańsk jest do Państwa dyspozycji. Pomagamy wierzycielom odzyskać dług, jak również i dłużnikom spłacić swoje zobowiązania.