Alina Siemieniuk-Rassmus

Lokalizacja

ul. Kilińskiego 7/B, 80-452 Gdańsk

Kontakt e-mail

gdansk7@komornik.pl

Godziny pracy kancelarii

Pon: 11:00 – 17:00, Wt-Czw: 10:00 – 14:00,
Pt: 07:30 – 12:00

Komornik właściwy dla miasta Gdańsk – Kancelaria Komornika Gdańskiego przy Sądzie Rejonowym, Właściwość

komornik właściwy dla miasta gdańsk

Artykuł ten ma na celu wyjaśnienie kwestii związanych z właściwością komornika sądowego, jego obowiązkami, a także obszarem działania w kontekście Gdańska. Skupiamy się także na poruszeniu tematu prawa wyboru komornika oraz na ewentualnych różnicach między sądem rejonowym Gdańsk-Południe a Gdańsk-Północ.

Czym jest Właściwość Komornika Sądowego w Gdańsku?

Właściwość komornika sądowego w Gdańsku, określana też jako obszar właściwości, dotyczy obszaru działań komornika sądowego. Zakres tego obszaru wyznaczony jest przez postanowienie Ministra Sprawiedliwości zgodnie z 10 ust. ustawy o komornikach sądowych. W tym obszarze komornik ma prawo wykonywać czynności związane z egzekucją decyzji sądowej.

Definicja i znaczenie Właściwość Komornika Sądowego

Termin „właściwość komornika sądowego” ma zasadnicze znaczenie w kontekście praw wyboru komornika oraz zrozumienia obszaru jego działania. Oznacza on obszar, na którym komornik ma prawo do działania – właściwość terytorialną.

Rola i obowiązki Komornika Sądowego

Komornik sądowy jest awansem państwa, czuwa nad przestrzeganiem praw i obowiązków stron procesu, dokonuje egzekucji na mocy prawomocnego wyroku sądu czy decyzji administracyjnej. Można to określić jako szczególną egzekucję jurysdykcyjną.

Jak działa Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

Najczęściej komornik sądowy pracuje przy określonym sądzie rejonowym, jak np. sądzie rejonowym Gdańsk-Północ. Komornik jest wówczas odpowiedzialny za egzekucję decyzji wydanych przez ten sąd. Komornik wykonuje swoje zadania na obszarze właściwości sądu rejonowego.

Jaki jest obszar właściwości Komornika Sądowego w Gdańsku?

Właściwość miejscowa Komorników Sądowych w Gdańsku

Właściwość miejscowa Komorników Sądowych w Gdańsku obejmuje miasto Gdańsk oraz okoliczne gminy jak np. gminę Kolonia. Właściwość terytorialna komornika sądowego pozwala mu na podjęcie decyzji o egzekucji na wyznaczonym obszarze.

Gdańsk-Północ: Obszar działania Komorników Sądowych

Gdańsk-Północ, jako jedna z dzielnic Gdańska, jest obszarem działania dla wyznaczonych komorników sądowych. Tutaj znajduje się siedziba kancelarii komornika, np. komornika sądowego przy sądzie rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku.

Właściwości sądu apelacyjnego

Właściwości sądu apelacyjnego dotyczą spraw, które nie są rozstrzygane przez sąd rejonowy lub okręgowy na mocy oświadczenia woli stron czy wydanego orzeczenia. Sąd ten, na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, ma prawo rozpoznawać sprawy w wyższej instancji.

Co musisz wiedzieć o prawie wyboru Komornika?

Jak wybrać Komornika Sądowego?

Wierzyciel korzysta z prawa wyboru komornika na obszarze właściwości sądu. Wybór taki jest umożliwiony przez 1 do nr 10 ust. ustawy o komornikach sądowych i nr 1 do nr 10 ust. ustawy i dekretu o właściwości terytorialnej komornika sądowego.

Czy prawo wyboru komornika jest ograniczone w Gdańsku?

Prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu jest ogólnym prawem wierzyciela i nie jest ograniczone w Gdańsku, o ile dany komornik posiada właściwość terytorialną na obszarach Gdańska–Południe lub Gdańsk–Północ.

Poradnik dla wierzycieli w Gdańsku

Wierzyciele powinni pamiętać, że prawo wyboru komornika jest autonomicznym prawem, choć wybór winien być dokonany sensownie. Należy też podać pełne dane komornika, w tym miasto – Gdańsk oraz numer porządkowy, pod którym komornik jest wpisany na listę.

Czy istnieje Sąd Rejonowy w Gdańsku-Północ?

Właściwość Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ istnieje i ma takie same prawa jak Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ. Czym są sądy rejonowe? To podstawowy, pierwszy szczebel właściwości sądu w polskim systemie prawnym.

Porównanie między sądem rejonowym w Gdańsku-Północ a Gdańsku-Południe

Sądy Rejonowe Gdańsk-Północ i Gdańsk-Południe różnią się przede wszystkim obszarem właściwości. Gdańsk-Północ obejmuje obszar północny miasta, Gdańsk-Południe natomiast obejmuje część południową oraz sąsiednie gminy.

Jak wybrać między Sądem Rejonowym Gdańsku-Południe a Gdańsku-Północ

Wybór między Sądem Rejonowym Gdańsku-Południe a Gdańsku-Północ zależy od obszaru, na którym odbywa się spór prawniczy. Miejscem sądu jest miejsce zamieszkania lub siedziba jednej ze stron sporu.

Skontaktuj się z Kancelarią Komornika Sądowego w Gdańsku

Skontaktuj się z Kancelarią Komornika Sądowego

Jeśli masz pytania dotyczące jakikolwiek kwestii związanych z komornikiem, warto skontaktować się z Kancelarią Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gdańsku. Kancelaria komornicza zawsze służy pomocą i profesjonalnym doradztwem.

Jak przygotować się do spotkania z Komornikiem Sądowym?

Przed spotkaniem z komornikiem, warto przygotować niezbędne dokumenty, w tym wszelkie dokumenty sądowe, potwierdzające długi, umowy o spłacie długu, zapłacone faktury i inne dowody dotyczące problemu, którym komornik będzie się zajmował.

Oto kilka kroków, które mogą pomóc:
1. Zrozum przyczynę wizyty: Głównym powodem przeprowadzenia spotkania z komornikiem może być udzielanie informacji związanych z egzekucją lub przejęciem własności z powodu długów. Można również spotkać się z komornikiem, aby omówić możliwości spłaty długu. Dlatego kluczowe jest zrozumienie przyczyny, dla której komornik jest w kontakcie.
2. Sprawdź swoje dokumenty: Jeśli otrzymałeś pismo z sądu lub od komornika, dokładnie je przeczytaj. Ważne jest, aby zrozumieć, co jest w nim napisane i jakie są następne kroki.
3. Przygotuj odpowiednie dokumenty: Zbierz wszystkie dokumenty, które mogą być potrzebne, takie jak umowy o spłacie długu, zapłacone faktury, dokumenty sądowe itp. Możliwe, że będziesz musiał przedstawić te dokumenty komornikowi.
4. Poproś o doradztwo prawnicze: Jeśli nie jesteś pewny swojej sytuacji lub jak powinieneś postąpić, skonsultuj się z doradcą prawnym. Doradztwo prawnicze może dać Ci wskazówki, jak najlepiej postępować i jakie masz prawo w swojej sytuacji.
5. Bądź spokojny i profesjonalny: Staraj się zachować spokój podczas spotkania, niezależnie od sytuacji. Komornik wykonuje tylko swoją pracę, a zrozumienie tej roli może pomóc zredukować stres.
6. Bądź szczery: Komornik jest tam, aby dociekać prawdy. Bądź więc szczery co do swojej sytuacji finansowej. Ostatecznie ich celem jest zrozumienie, jak dług można odzyskać, a nie stresować czy upokarzać dłużnika.

Gdańsk-Północ w Gdańsku: Komornicy i Ich Właściwość

Gdańsk-Północ w Gdańsku to obszar o szczególnej jurysdykcji, który obejmuje działalność komorników sądowych. Komornicy ci działają na podstawie przepisów o egzekucji z nieruchomości, które stosuje się odpowiednio w tej specyficznej lokalizacji. Ważnym aspektem jest zrozumienie właściwości terytorialnej komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, która ma kluczowe znaczenie w kontekście prawnym i organizacyjnym.

Kancelarie komornicze w Gdańsku-Północ są zlokalizowane na terenie obejmującym ulice takie jak Staszica, Kilińskiego, Do Studzienki, Piekarnicza, Jaśkowa Dolina, Grunwaldzka, Zygmunta Czubińskiego.. Wśród komorników działających w tej części miasta warto wspomnieć o takich postaciach jak Alina Siemieniuk-Rassmus czy Krystian Pstrong. Ich działalność obejmuje szeroki zakres działań egzekucyjnych, zgodnie z 3 ustawą o komornikach.

Rola Komorników Sądowych w Gdańsku-Północ

Komornicy sądowi w Gdańsku-Północ pełnią istotną rolę w procesie egzekucji zobowiązań finansowych. Ich działania są zgodne z prawem i opierają się na solidnych podstawach ustawowych, takich jak 1 ustawa i 3 ustawa o komornikach. Właściwość terytorialna komornika sądowego przy sądzie rejonowym Gdańsk-Północ pozwala na skuteczne i efektywne prowadzenie spraw związanych z egzekucją.

Działania komorników nie ograniczają się jedynie do Gdańska-Północ. W obrębie ich właściwości znajdują się także tereny takie jak Brętowo, Brzeźno czy Kokoszki. Komornicy są upoważnieni do działania na obszarze określonym przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku, co daje im możliwość obsługi szerokiego spektrum spraw z różnych części miasta i okolic.

Wyzwania i Możliwości

Komornicy w Gdańsku-Północ stoją przed wyzwaniami związanymi z dynamicznym środowiskiem prawnym i społecznym. Muszą oni nie tylko przestrzegać przepisów prawnych, ale także dostosowywać swoje metody pracy do zmieniających się potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej. Jednocześnie, właściwość terytorialna komorników w tym obszarze otwiera przed nimi szereg możliwości w zakresie efektywnego i sprawiedliwego rozstrzygania spraw egzekucyjnych.

Znajomość lokalnych uwarunkowań, takich jak specyfika ulic: Asnyka czy Obrońców Westerplatte, pozwala komornikom na lepsze zrozumienie i adresowanie problemów związanych z egzekucją w konkretnych lokalizacjach. Dzięki temu są oni w stanie skuteczniej zarządzać sprawami i dostarczać rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb mieszkańców Gdańska-Północ.

Podsumowanie Kluczowych Punktów

  • Komornicy sądowi w Gdańsku-Północ działają na podstawie ustaw o egzekucji z nieruchomości.
  • Ich działalność obejmuje obszar właściwości sądu rejonowego Gdańsk-Północ.
  • Wyzwania komorników obejmują dostosowanie do dynamicznego środowiska prawnego i społecznego.
  • Właściwość terytorialna pozwala na efektywne zarządzanie sprawami egzekucyjnymi w różnych częściach miasta i okolic.

FAQ

Q: Czym zajmuje się komornik Gdańsk przy sądzie rejonowym Gdańsk?

A: Komornik Gdański jest urzędnikiem sądowym, który zajmuje się egzekucją orzeczeń sądowych i innych tytułów wykonawczych. Jest odpowiedzialny za egzekucję długów z osób lub rzeczy, zgodnie z przepisami dotyczącymi egzekucji z nieruchomości.

Q: Jak rubryki sądowe są podzielone na Gdańsk–Południe i Gdańsk-Północ w Gdańsku?

A: Właściwość komornika w Gdańsku obejmuje obszar właściwości Sądu Rejonowego w Gdańsku, z wyjątkiem spraw, które należą do komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ. Rubryka Gdańsk–Południe zawiera określone numery, podczas gdy Gdańsk-Północ obejmuje inne zakresy.

Q: Jakie są granice rejonu komornika Gdańsk?

A: Rewirem komorniczym jest obszar właściwości Sądu Rejonowego w Gdańsku, z wyjątkiem spraw z obszaru Gdańsk-Północ. Obejmuje to między innymi ulice Stok, 3 Brygady Szczerbca, Bitwy pod Lenino.

Q: Co należy zrobić, dokonując wyboru komornika?

A: Wybór komornika powinien być dokonany przez dłużnika lub wierzyciela w momencie, kiedy składa wniosek o wszczęcie egzekucji. Wybór ten musi być zgodny z tzw. terytorialną właściwością komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gdańsku.

Q: Co to jest nr 2 do nr parzysty w kontekście właściwości komornika Gdańsk?

A: Numer 2 do numerów parzystych w kontekście właściwości komornika odnosi się do podziału regionu, w którym komornik ma prawo prowadzić swoje działania. W tym przypadku, komornik w Gdańsku ma prawo do działania w przypadku numerów parzystych.

Q: Czy komornik Gdańsk prowadzi egzekucję na terenie całego Gdańska?

A: Nie, komornik ma określony obszar działania nazwany rewirem komorniczym, który obejmuje obszar właściwości Sądu Rejonowego w Gdańsku. W przypadku Gdańsku, teren działania obejmuje Gdańsk-Południe ale nie obejmuje Gdańsk-Północ.

Q: Jakie jest zadanie komornika w przypadku egzekucji z nieruchomości?

A: Głównym zadaniem komornika w przypadku egzekucji z nieruchomości jest upewnić się, że przepisy o egzekucji są prawidłowo zastosowane. To obejmuje przeprowadzenie odpowiednich procedur zgodnie z prawem, sprzedaż nieruchomości na aukcji komorniczej i przekazanie uzyskanych funduszy wierzycielowi.

Q: Ile wynosi prowizja komornika Gdańsk?

A: Wysokość prowizji komornika jest regulowana przez przepisy i zależy od wielu czynników, w tym od wartości roszczenia i stopnia skomplikowania sprawy. Aby uzyskać dokładne informacje, najlepiej skontaktować się bezpośrednio z kancelarią komornika.

Q: Alicja jest wierzycielem i chce skierować sprawę do komornika. Którego komornika powinna wybrać?

A: Wybór komornika zależy od terytorialnej właściwości. Jeśli dłużnik mieszka na terenie Gdańska-Północ, Alicja powinna skierować sprawę do komornika przy Sądzie Rejonowym w Gdańsku.

Q: Jakie dokumenty trzeba dotrzeć do kancelarii komornika Gdańsk?

A: Wnioski do komornika sądowego powinny zawierać kilka kluczowych dokumentów. Te obejmują tytuł wykonawczy, oświadczenie o wysokości długu, dokumenty potwierdzające adres dłużnika, jak również inne dokumenty, które mogą być wymagane w zależności od specyfiki sprawy.